Visibles a la Prehistòria

893975-Angela-Y-Davis-Quote-It-is-essential-to-resist-the-depiction-of

Justificació del projecte

Durant el mes de març el Departament de Ciències Socials de l’Institut realitza la campanya “visibles“, amb l’objectiu de pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la libertat i la igualtat entre homes i dones. Amb aquesta finalitat proposem als 4 grups de 1r d’ESO la realització d’un projecte que relacioni la Prehistòria i l’objectiu de la campanya.

En aquest punt, l’alumnat dels 4 grups de 1r d’ESO són conscients que han existit i encara existeixen molts errors interpretatius sobre la Prehistòria, i que encara avui dia és un període del nostre passat que ens pot ajudar a plantejar-nos noves idees sobre el present. L’alumnat és conscient que:

 • Les desigualtats per raó de gènere són relativaments recents si pensem en l’antiguitat dels homes i dones Sapiens, uns pocs mil·lenis en comparació a 250.000 anys o més d’existència de la nostra espècie.
 • Tradicionalment s’ha invisibilitzat la importància de les dones a la Prehistòria i s’ha prestat especial atenció en les figures masculines. Sovint aquest errors deriven de l’anomenat “presentisme interpretatiu”, que assumeix certes creences, idees i punts de vista del present com a paràmetres immutables del nostre passat, sent el cas paradigmàtic una interpretació patriarcal de la Història i Prehistòria, ja que el present ho és.
 • Domina el vocabulari específic i pensat per a la seva edat relatiu a la Prehistòria i situa cronològicament en el temps els períodes que la componen, així com les diferents característiques del mateixos.
 • Assumeix que l’evolució humana és un procés que ha derivat en diferents canvis en els Homo, fins l’actual Sapiens amb introgressions genètiques d’altres Homo.

Objectiu del projecte

Cada grup classe ha de presentar un treball que analitzi els aspectes bàsics de la Prehistòria i dins de la mateixa ha de centrar la seva atenció al paper dels subjectes històrics invisibilitzats, en aquest cas, i donada la campanya, la figura de les dones. Igualment, el treball col·lectiu final ha de “visibilitzar” també altres aspectes o subjectes invisibilitzats.

El treball col·lectiu s’ha de manifestar en:

 • Un espai web com a base del projecte i dels treballs realitzats.
 • Una composició que imiti l’art prehistòric i que serveixi com a reclam de la campanya. El resultat s’exposarà en els espais destinats per a aquestes activitats al passadís de 1r d’ESO.
 • Disseny d’un cartell que serveixi per promocionar la campanya i com a via d’accés a l’espai web.

Captura de pantalla de 2020-03-04 18-35-16

Funcionament

L’aula es dividirà en diferents zones de treball. L’alumnat haurà de signar el full d’entrada a la zona de treball i abans de finalitzar la classe, anotar al seu diari de treball què ha realitzat aquell dia a l’aula. El diari de treball s’ha d’entregar al professor al final del projecte amb una autoavaluació en base a la feina realitzada i segons els criteris del projecte.

Cada zona té assignada un número màxim de participants. A l’inici de l’activitat hi haurà llibertat per tal d’escollir qualsevol zona, desistint d’entrar si, per exemple, ja està al màxim de capacitat. Els possibles canvis durant la sessió a l’aula s’hauran d’argumentar al professor.

El màxim de sessions a una mateixa zona de treball són 3 dies, ja siguin consecutius o alterns. La durada del projecte són 9 sessions.

Les zones de treball són:

 • Disseny (màxim 6 persones). Zona a l’aula dedicada a la creació de l’espai web, el mural i el cartell.
 • Creació de continguts (màxim 18 persones). Zona destinada a la creació de continguts per a la campanya.
 • Mentoria (màxim 3). La zona d’actuació serà tota la classe. Més que una zona, en aquest cas ens referim a un rol. L’alumnat que formi part de la mentoria haurà de revisar la feina dels altres companys i assessorar sobre dubtes. Un exemple seria el cas d’un alumne que ha participat en el disseny de l’espai web i ajuda a com fer determinades tasques a qui aleshores forma part del disseny web.
 • Reforç (màxim 3). El reforç està pensat per tal de cobrir possibles absències de companys o companyes, ajudar durant la sessió a una tasca que requereixi un pic puntual de feina, etc.

L’espai web ha de tenir obligatòriament un mínim de tres àmbits delimitats, tots ells relatius a la Prehistòria però centrant-se en aspectes més generals o concrets de la mateixa. Els espais i les possibles tasques a realitzar serien:

 • Què és la Prehistòria? [Espai dedicat a tractar aspectes generals sobre la Prehistòria]
  • Línia temporal sobre l’evolució humana.
  • MyMaps o similar sobre la Prehistòria.
  • Eix cronològic sobre la Prehistòria.
  • Ressenya o similar del videojoc “Dawn of Man”.
  • Ressenya o similar de l’aplicació en realitat virtual “Live the Past”.
  • Article o similar sobre els casos d’hibridació a la Prehistòria.
  • Article o similar sobre conceptes bàsics al voltant de la Prehistòria
 • Ser dona a la Prehistòria… És com ens ho imaginàvem?
  • El culte a la feminitat a la Prehistòria.
  • Quan va aparèixer el Patriarcat?
  • Van existir les societats Matriarcals?
  • Ser “maca” a la Prehistòria.. Què era?
  • Les dones també decidien a la Prehistòria?
 • +Visibles
  • Existia l’autisme a la prehistòria?
  • Ser una persona hiperactiva era un avantatge a la Prehistòria?
  • Quan va aparèixer la solidaritat humana?
  • De què s’alimentaven els nostres avantpassats?

Cada àmbit ha de tenir un mínim de 3 aportacions durant el desenvolupament del projecte.

Avaluació

 • El 50% de la valoració derivarà de l’entrega del diari de treball amb l’autoavaluació personal segons els criteris indicats en aquest apartat.
 • El 50% derivarà de la valoració mitjana rebuda del projecte per part d’un altre grup classe de 1r d’ESO. El grups A i C es valoraran entre sí, a l’igual que el B i el D. Per a dita finalitat el professor entregarà una model de rúbrica que s’haurà d’omplir i entregar posteriorment pel mitjà habitual.