Una guerra filla de la II Revolució Industrial

Índex de continguts

Materials

  • Documental sobre la II Revolució Industrial i la Gran Guerra:

mapa difusio ind.jpg

Activitats

  1. Què va ser la II Revolució Industrial? Enumera les seves principals característiques.

  2. Què volia dir Henry Ford quan afirma que qualsevol client pot tenir el cotxe del color que vulgui sempre i quan fos negre?
  3. Què és un càrtel?
  4. Descriu un nou mitjà de transport derivat de la II Revolució Industrial.
  5. Enumera 5 innovacions relatives a la II Revolució Industrial.
  6. Fes un mapa conceptual de les principals característiques de la II Revolució Industrial.
  7. Per què la II Revolució Industrial va canviar el paradigma bèl·lic a la Gran Guerra?