Tornada al futur

Torna a l’índex de continguts

Informació inicial

Finalment s’ha aconseguit poder consultar els materials que els antics Homo Sapiens van deixar en el marc de l’anomenat projecte KEO. Una part del contingut eren milers de testimonis d’humans a inicis del segle XXI en format text. Ara toca analitzar aquests testimonis per començar a entendre com vivien els nostres avantpassats.

A més a més, a partir de l’anàlisi de restes trobades al planeta Terra, concretament d’uns servidors de l’anomenat Internet Archive, s’ha aconseguit replicar el principal mitjà de comunicació i informació dels segle XXI, el “World Wide Web” (WWW), que formava part d’Internet, un sistema que comunicava aparells informàtics d’arreu del món.

Tasca a realitzar

Cada grup ha d’analitzar diverses cartes de testimonis per hipotitzar sobre les principals problemàtiques que aquests manifestaven. L’objectiu de cada grup és fer un sumari de problemàtiques i escollir una per fer una petita presentació sobre la mateixa, de tal forma que els companys i companyes dels altres grups millorin el seu coneixement del món d’inicis del segle XXI.

Per tal de millorar la presentació, els grups han de fer ús, com a mínim, d’un dels següents recursos del WWW:

La superació d’aquesta tasca significarà un increment, fins a un 10%, de les diferents competències dels components del projecte Clio.