Sessió 7. Descobrint indrets i paisatges amb “Geoguessr”

Fonaments previs.

Geoguessr és una aplicació online que ens permet visitar indrets del món de manera fàcil i en principi aleatòria, malgrat que els usuaris poden pujar les seves pròpies creacions temàtiques. Bàsicament l’aplicació et deixa en un indret del món amb la vista en primera persona i has d’intentar encertar quin indret és, otorgant una puntuació a la tria segons si és més a prop o llunyà al punt referenciat.

Activitat (individual)

L’alumnat haurà d’entrar a l’aplicació com a usuari/a (compte google del centre), i triar dos opcions entre les següents:

Un cop realitzat les dues “rutes” o activitats, s’haurà de fer captura de pantalla dels resultats finals i adjuntar les imatges al full d’activitats individuals compartit amb el professor. Igualment, s’haurà de fer un mapa al MyMaps dels indrets dels món que han aparegut en els dos exercicis.

De caire optatiu i per pujar la valoració de l’activitat, l’alumnat podrà crear el seu propi mapa a l’aplicació, compartint el mateix amb el professor, via enllaç en el document d’apunts i activitats individuals.

Consell: per tal de fer el millor resultat en Geoguessr, l’alumnat haurà de tenir en consideració aspectes com el paisatge, el clima de la zona, senyals de trànsit, cartelleria, noms de carrers, etc. És a dir, haurà d’explorar els diferents indrets a la cerca de pistes que serveixin per situar correctament els mateixos.