Sessió 5. Geografia i pas del temps. Anàlisi de mapes històrics

Retorn a l’índex de la unitat

Materials

En aquesta activitat l’alumnat haurà d’emprar mapes històrics i fer la corresponent comparació amb mapes actuals. L’objectiu és ser conscient que la geografia té un component històric, ja que les fronteres polítiques varien. Igualment l’alumnat apreciarà l’evolució en la creació dels mapes en el transcurs del temps.

La font principal per aquesta activitat és la col·lecció de mapes històrics de David Rumsey, concretament els disponibles per a Google Maps: enllaç.

Alternativament l’alumnat por fer servir mapes històrics disponibles a la col·lecció de l’Institut Cartogràgic i Geològic de Catalunya: enllaç 1 / enllaç 2.

Altres recursos:

Activitat (Grupal)

  • Els grups han d’escollir tres mapes que siguin útils per entendre els canvis històrics que s’han produït, per exemple en planisferis polítics del món, plànols de ciutats concretes, etc. Els grups han d’analitzar les característiques dels mapes escollits, grau de realisme i/o distorsió dels mateixos, etc. Bàsicament s’ha d’analitzar els diferents mapes i fer una comparació amb els actuals.
  • Un cop realitzades les anotacions, cada grup analitzarà les seves conclusions i les exposarà a la resta del grup-aula.

Deures (individual)

Aquesta activitat s’ha d’entregar abans que finalitzi aquesta unitat. La mateixa serà considerada com a ítem avaluable equivalent a un examen. Cada alumne ha d’escollir un mapa històric de Catalunya i seguir els pasos explicats en l’article “Georeferenciación de mapas antiguos con herramientas de código abierto”, el resultats final s’ha d’entregar al professor/a, concretament l’arxiu que es pot fer servir en Google Earth o altres aplicacions.