Sessió 2. Treballant amb mapes: densitat de població a Europa

Retorn a l’índex de la unitat

Material

 • Mapa sobre la densitat de població a la Unió Europea el 2011, de Dan Cookson: enllaç

Captura de pantalla de 2018-09-09 18-38-06.png

Activitats (Grupal)

El professor/a iniciarà la sessió responent dubtes o complementant les explicacions de la sessió anterior. [10′]

Durant 5 minuts el professor/a també explicarà com s’ha de fer aquesta activitat grupal, la qual s’haurà de entregar en format digital o digitalitzada. De forma grupal els i les alumnes han de respondre el següent qüestionari, treballant-ho a l’aula i exposant al final del mateix les seves conclusions:

 • Què vol dir densitat de població? [Cerqueu de manera autònoma una definició]
 • Segons les vostres impressions, Espanya té molta o poca densitat de població?
 • Portugal o França tenen una densitat de població similar a Espanya?
 • Quina zona d’Europa consideres que té més densitat de població?
 • Cerqueu a Internet sobre quin és el km2 més densament poblat de la Unió Europa. On es troba? Us ha sorprès el resultat de la cerca? Varia la vostra interpretació de les qüestions anteriors? [Un cop realitzada aquesta qüestió, exposeu la vostra interpretació a la resta de la classe].

Deures

 • Cerca la definició dels següents mots:
  • Rotació terrestre
  • Fus horari
  • Translació
  • Hemisferi
  • Latitud
  • Longitud
  • Meridià
  • Paral·lel
  • Escala
  • Projecció cartogràfica