Sessió 1. La Terra i la seva representació

Retorn a l’índex de la unitat

Materials

  • Planetes del Sistema Solar a escala (Wikimedia):

1200px-Planetas_del_Sistema_Solar_a_escala..png

  • Estructura de la Terra.

  • Capes de l’atmosfera.

  • Clima i paisatges.

Activitats (individuals)

  • La sessió s’iniciarà amb 15 minuts d’explicacions i orientacions del professor/a a l’aula. Després es treballarà de manera individual.
  1. Cerca a la xarxa mapes físics i polítics d’Europa, Espanya, Catalunya i el món. De cada ítem s’ha de cercar un mapa amb anotació dels tòpics i un de mut. Tots els mapes s’han de compartir amb el professor/a. [15′]
  2. Llegeix l’article “Todos los mapas que conoces están mal” i anota les principals idees, així com els diferents mapes mundials que fem servir, any de creació i autor/s. [15′]
  3. Debat sobre la representació de la Terra i les seves implicacions polítiques. [15′]
  4. Deures: fes un resum als teus apunts del material audiovisual d’aquesta sessió. Anota les principals idees i vocabulari específic. Si aquest últim es troba en anglès s’ha de fer la traducció i cercar una definició del mot.

Material complementari