Península Ibèrica

Tornar a l’índex de continguts

Activitat

  • L’alumnat ha de consultar els materials d’aquesta entrada, així com altres que consideri aptes, per tal de tenir una base sòlida per a la realització de la tasca sobre la Prehistòria i Història Antiga a la Península Ibèrica.
  • Un cop consultats els materials s’ha d’entrar al Padlet de l’activitat. Per entrar i editar el Padlet heu de fer servir el compte corporatiu de l’Institut.  Al Padlet el professor ha iniciat les dues primeres entrades, la corresponent a les primeres restes humanes a la Península Ibèrica i la de la Caiguda de l’Imperi Romà d’Occident. Aquest Padlet té forma d’eix cronològic o línia del temps. Els criteris de com participar els facilitarà el professor amb els criteris d’avaluació.

Made with Padlet

Materials

Audiovisuals
Textos
  • Text sobre la Prehistòria de Catalunya. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Els primers artistes no van ser Sapiens. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Els últims Neandertals (o potser no). Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Les invasions indoeuropees de fa 4000 anys i el seu llegat actual: Recurs 1 (aquí) / Recurs 2 (aquí) / Recurs 3 (aquí)
  • Com vivien els ibers? Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • La romanització, Què és? Fes clic aquí per a la seva consulta.
Altres materials
  • Els Ibers a Catalunya. Font: Petit Sapiens, número 23. Setembre del 2019.

ibers_1

ibers_2

ibers_4

ibers_3

ibers_5