La civilització grega a l’antiguitat

Característiques de la civilització grega o hel·lènica.

 • L’illa de Creta va ser el primer focus a Europa de civilització, ja que entre el 3000 i el 1450 ANE aproximadament es va desenvolupar l’anomenada civilització minoica. Segons algunes teories, va ser una societat de caire matriarcal, amb poca jerarquització social, enfocada al comerç, no bel·licista, etc. Sobre el 1500/1400 ANE la zona va ser dominada pels micènics / aqueus, precedents de la cultura grega/hel·lènica i que, alhora, eren part dels anomenats pobles indoeuropeus. Ja des del 2000 ANE aproximadament s’havien establert a la Grècia continental i paulatinament van estendre el seu domini. Els micènics destacaven per una jerarquització social més marcada, així com per una cultura més bel·licista i patriarcal que els minoics. Durant el període de civilització minoica, diverses erupcions volcàniques i tsunamis, com la del volcà Thera (Santorini) entre el 1700 i el 1600 ANE, van ocasionar destruccions a les poblacions de dita cultura i fins i tot un impacte climàtic global.
 • Sobre el 1200 ANE (segle XII ANE) el poble dels Doris, de caire indoeuropeu i dominadors de la tecnologia del ferro, van ocupar i desplaçar del territori grec continental als aqueus, quedant relegats aquests últims a algunes zones d’Àsia Menor. L’entrada dels Doris donà peu a l’anomenada “Època Obscura“, que significà una dispersió del poder i decadència política, econòmica i social. Aquesta època finalitzà en el segle VIII ANE, amb l’inici del període de l’anomenada Grècia Arcaica.
 • Mitologia Grega.
 • Època Arcaica (ss. VIII-VI ANE). Comencen a aparèixer les primeres polis o ciutats estats, malgrat que culturalment existia l’anomenada “Hèl·lade”, que significava que totes aquelles polis compartien la mateixa llengua, sistema d’escriptura i altres característiques culturals, com la religió, tradicions, etc. Però cada polis tenia les seves lleis, costums i fins i tot diferents sistemes de govern. El més comú era l’oligarquia, on dominaven el govern uns pocs homes, els “aristei” (els millors). Eren els principals propietaris de terres i controlaven l’exèrcit. Amb el pas del temps i amb certes reformes sorgides a partir de protestes socials, s’arribarà a crear l’anomenada democràcia, que va fer minvar el poder dels aristòcrates oligàrquics en favor d’altres elements importants de les polis. Malgrat les ressonàncies igualitàries, la democràcia a Grècia seguia sent un sistema social on només uns pocs homes dominaven al conjunt de la població.

polisgovern.png

 • Època Clàssica. Datada entre el s.V i l’inici del segle IV ANE, fou un període on les polis d’Atenes i d’Esparta destacaren en la seva pugna per l’hegemonia dins de la cultura hel·lènica. També fou un període de guerres, ja fossin contra potències extrangeres, com l’Imperi Persa a les anomenades Guerres Mèdiques, o civils, com les del Peloponés.

demos.png

 • Època Hel·lènica. Període relacionat amb el domini de les polis gregues per part del Macedonis entre el s. IV ANE i fins el domini de l’Imperi Romà, al s. II ANE. Durant aquest període la figura més destacada va ser Alexandre el Gran, qui conquerí territoris des de Grècia a l’actual Índia.

MacedonEmpire

 • Art Grec:
  • Recurs 1. XTEC
  • Recurs 2.

Activitat (grupal)

 • Es dividirà l’aula en diversos grups, hauran de cercar informació a la xarxa i altres mitjans per tal de respondre a una de les preguntes plantejades en aquest ítem. El professor recomanarà certs recursos i donarà indicacions a cadascuna de les recerques derivades de les preguntes. El resultat de la investigació es podrà presentar en el format que el grup decideixi, ja sigui físic o digital.
 • Preguntes plantejades:
  • S’ha d’admirar l’antiga democràcia grega?
  • La dona a l’antiga Grècia era valorada social i políticament?
  • Com era la mitologia grega?
  • La civilització minoica va ser matriarcal?
  • Com vivia la major part de la població a Grècia?
  • Com evolucionà l’art grec a l’antiguitat?