La càpsula

Torna a l’índex de continguts

Informació inicial

El primer test ha creat formalment els coordinadors o coordinadores dels grups.  L’objectiu del membres del projecte és arribar a l’assoliment en les següents categories per tal de passar al següent nivell, la repoblació de la terra:

 1. Mapes. Cal que els membres del projecte demostrin la seva capacitat per descodificar la informació simbòlica de plànols de diferents característiques i a escales diverses, així com el reconèixer elements del territori sota representacions espacials i gràfiques diverses, aplicant tècniques d’orientació.
 2. Paisatges i Climes. Cal que es demostri la capacitat de comparar i analitzar els principals paisatges, distingir-los en funció dels elements naturals i humanitzats que hi interaccionen i caracteritzar les formes de vida valorades en la seva diversitat, així com els obstacles i les oportunitats que possibiliten d’acord amb els recursos que proporcionen.
 3. Petjada humana. Es centra en la capacitat de diferenciar els recursos renovables i els no renovables, i els riscos naturals i antròpics. Identificar l’impacte de l’activitat humana sobre el territori.
 4. Desigualtats. Centrada en identificar actuacions encaminades a prevenir riscos a partir d’una situació determinada i valorar les accions humanes que afavoreixen un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial.

S’enllaça un full de valoració personal relatiu a les tasques fetes dins del “Projecte Clio”. Fes clic “aquí” per a la seva descàrrega. Quan el professor ho demani, s’haurà d’omplir el full i fer entrega del mateix.

La càpsula

La Terra no serà la mateixa. Fa 10.000 anys el Sàhara era fèrtil com les pintures rupestres ho demostren. En 50.000 anys els geofísics preveuen que el subsòl de la mar Mediterrània s’haurà alçat de tal mode que s’haurà vertit a l’oceà Atlàntic. També preveuen que haurà un nou període de glaciació a la Terra desenvolupant-se glaciars fins els sud d’Europa, el que tornaria a transformar el sòl del Sàhara en una terra fèrtil.

Projecte KEO

keo.jpg

Salutacions membres del Projecte Clio. Fa uns dies els nostres ràdars van detectar com un objecte no identificat va entrar dins de l’atmosfera terrestre. Els nostres càlculs han determinat 5 possibles llocs d’impacte. Cada equip haurà de rastrejar possibles localitzacions d’entrada a la terra de l’objecte. Els drons que tenim a la superfície terrestre poden viatjar a les diferents localitzacions que els indiqueu, mentre que nosaltres tenim una visió aèria del terreny i, al mateix temps, en primera persona.

Teniu 40 minuts per tal d’assolir amb èxit les tasques encomanades. Completar totes les tasques satisfactòriament augmentarà el vostre percentatge d’assoliment de les competències 1 i 2 en un màxim de 100 punts.

Guia
 • Cada grup té assignades les coordenades d’un possible lloc d’impacte de l’objecte.
  • Coordenades:
   • Grup 1: 45°50′1″N 6°51′54″E
   • Grup 2: 58°30′N 137°00′W
   • Grup 3: 54°44′56.62″S 70°26′22.81″W
   • Grup 4: 27°59′17″N 86°55′31″E
   • Grup 5: 49°35′32″S 69°29′45″E
  • Cada grup haurà de fer un dibuix que descrigui el paisatge vist del planeta terra a l’any 52.020. Ja sigui des d’una perspectiva aèria o en primera persona. També ha de fer un escrit on es plantegi com és el paisatge de les coordenades, així com les primeres valoracions sobre el clima i les possibles formes de vida del mateix.
 • Un cop analitzades les coordenades, s’ha trobat un objecte de metall possiblement originari del primer terç del segle XXI. El dron que ha descobert l’objecte té entre els seus instruments un “replicador de matèria no orgànica“, així que després del seu anàlisi hem fet 5 reproduccions de l’objecte. El vostre objectiu com a equip és intentar obrir l’objecte obra dels extints Homo Sapiens i analitzar el seu contingut. -5/10 minuts-
 • Un cop oberta la bola trobareu diferents objectes i unes instruccions per tal de crear un aparell lector de DVD. -5/10 minuts-
 • L’equip de treball, finalment, haurà d’entregar un document amb les conclusions inicials de la descoberta, pensant especialment que volien transmetre els creadors d’aquest objecte de fa 50.000 anys. Del contingut del DVD encara no cal fer la seva consulta. -5/10 minuts-
Torna a l’índex de continguts
Nota per altres “professors”: document amb l’aparell a construir està “aquí“, a més a més caldrà un DVD físic, un full amb un QR d’enllaç a la Wikipèdia i també amb una imatge del Sistema Solar, un mapamundi i una làmina amb una imatge. Per aquesta activitat també calen diverses “boles del món” que s’han d’obrir per tal d’introduir els diferents objectes i tancar de tal forma que no resulti del tot fàcil el seu posterior accés per part de l’alumnat.