Ítem 7. Holocè, Neolític i Edat dels Metalls. Cercant arrels a la desigualtat i el patriarcat

Índex de continguts

Materials

 • Recurs 1. Article sobre la Revolució Neolítica d’en Vicente Moreno Cullell. Fes clic aquí per a la seva consulta.
 • Recurs 2. Canvi climàtic a l’Holocè-Antropocè. Article d’en . Fes click aquí per a la seva consulta.
 • Recurs 3. L’edat dels Metalls a Catalunya.

Amb la introducció de la metal·lúrgia s’inicia l’Edat del Metalls. El calcolític (2.300-1.800 aC) comença amb la descoberta del coure, etapa que no suposa grans canvis ja que es manté l’economia anterior, l’ocupació de cavitats naturals, la reutilització de megàlits, així com la inhumació col·lectiva. Es coneix alguna pràctica metal·lúrgica a la Bauma del Serrat del Pont (Garrotxa). D’aquest moment cal destacar l’alabarda de coure trobada a Girona. L’Edat del Bronze (1.800-1.200 aC) s’inicia amb l’aliatge de coure i estany, una etapa mal coneguda. L’obtenció del bronze no significa cap canvi espectacular. Es manté l’ús de les coves, per viure i per a enterraments, augmenta la inhumació individual, i en general, destaca poca activitat metal·lúrgica.

El bronze final (1.200-700 aC) suposa un moment de canvis. Apareix el ritual funerari de la incineració. S’intensifica la metal·lúrgia amb l’ús i l’expansió del bronze, les pràctiques agrícoles i ramaderes, així com l’augment dels vilatges. Al final de l’etapa apareix la siderúrgia del ferro, un dels avenços tecnològics més importants de la prehistòria. A Catalunya els ferros més antics són pels vols del 700-650 aC, i una mica més endavant apareixen les primeres armes, de les quals en destaca l’espasa d’empunyadura d’antenes de Camallera.

Font: Museu Arqueològic de Catalunya

 • Recurs 4. Sobre el concepte de Matriarcat. Per Rosa Rodríguez i Lucía Serrano. Fes clic aquí per a la seva consulta.
 • Recurs 5. “Marija Gimbutas y la memoria de Europa”. Article sobre aquesta figura trascendental de l’Arqueologia a la web de l’Institut Internacional Hermes. Fes clic aquí per a la seva consulta.
 • Recurs 6. De la dominació dels animals a la dominació entre humans. Article sobre l’origen de les desigualtats socials, fes clic aquí per a la seva consulta.
 • Recurs 7. Documental sobre la figura de Marija Gimbutas.
 • Recurs 8. Orígens del sexisme fa 12.000 anys. Article sobre aquest tòpic. Fes clic aquí per a la seva consulta.
 • Recurs 9. Propagació de les llengües indoeuropees. Fes clic aquí per consultar el recurs.
 • Recurs 10. Invasions Indoeuropees. Fes clic aquí per a la seva consulta.
 • Recurs 11. Invasions de pobles semítics i patriarcat. Fes clic aquí per a consultar el recurs.
 • Recurs 12. Les civilitzacions micènica i minoica. Característiques. Fes clic aquí per a la seva consulta.

Activitats (Grupal)

Es dividirà l’aula en 5 grups. Cada grup haurà de fer la tasca encomanada a partir d’aquests materials i altres citats en altres ítems. També s’animarà a cada grup a fer recerca a la xarxa i per altres mitjans.

 • Grup 1. Realització d’un mural amb les principals característiques de les societats paleolítiques. En aquest sentit s’haura d’especificar les diferències entre una societat “patriarcal” i una “matriarcal”, plantejant alhora una hipòtesi sobre com eren les societats en el Paleolític. En aquest sentit podeu demanar orientació al professor, però penseu en certes característiques evolutives dels Homo, sobre el rol de les dones en dites societats, la importància de la dieta, els efectes de les glaciacions, etc.
 • Grup 2. Aquest grup haurà de fer un mural sobre la figura de Marija Gimbutas i les seves teories sobre la irrupció del patriarcat a Europa durant l’Edat dels Metalls. En aquest sentit s’haurà d’incidir en diferents aspectes biogràfics d’aquesta important investigadora, així com l’explicació de les seves teories relatives a les invasions indoeuropees i semites com a inici de civilitzacions patriarcals.
 • Grup 3. Aquest grup haurà de contrastar en diferents fulls DINA3 les teories de Marija Gimbutas. Això implica, per exemple, cercar informació sobre la civilització micènica, l’extensió a la “vella Europa” i altres indrets europeus del culte a divinitat femenina , comparar la cronologia de les invasions indoeuropees i semites amb l’aparició de societats molt jerarquitzades, etc.
 • Grup 4. Aquest grup haurà d’explicar altres teories, més enllà de les de Gimbutas, sobre l’aparició del sexisme i les desigualtats socials. En aquesta mateixa entrada i a partir de les indicacions del professor, podran trobar fils d’investigació.
 • Grup 5. L’últim grup haurà de realitzar un mural o similar on reflexionin sobre si els coneixements adquirits en aquesta unitat els serveixen pel seu dia a dia en el present.