Ítem 5. Simulant la vida al Pleistocè durant la glaciació de Würm

Índex de continguts

Context de la vida humana fa 35.000 anys (a mode de resum dels coneixements treballats a l’aula en ítems anteriors).

 • Fa uns 35.000 anys, encara en un context de glaciació [de fet i en teoria encara actualment estaríem en el mateix període glacial en sentit ampli], estem a l’inici de les anomenades glaciacions de Würm, que posaven fi a un període interglacial que va afavorir la dispersió humana derivada d’un clima més càlid. En aquell període gran part d’Europa començarà a quedar ensorrada sota una capa de gel, a excepcions de zones com part de la Península Ibèrica, que tindrà un clima aleshores semblant al de l’actual Dinamarca.

vegetationeuropeiceage

 • Entre les diferents espècies homo existents va existir hibridació. En el nostre registre genètic actual tenim ADN dels neanderthals, dels denisovans i d’una tercera espècie encara desconeguda, possiblement dels últims reductes d’Erectus o alguna evolució dels mateixos, malgrat que com hem descobert a l’aula, un estudi recent indica que potser aquesta tercera espècie són els hibrids entre Neandertals i Denisovans. També existia a Indonèsia una espècie homo particular, l’Homo Floriensis, tota una peculiaritat, com apreciarem en un ítem futur. Al context ibèric van conviure Sapiens i Neanderthals. Eren poc nombrosos, però segurament els Neanderthals eren minoritaris en referència als Sapiens establerts ja a la Península i els nous que anaven arribant, ja sigui via estret de Gibraltar o des de la resta d’Europa.
 • Les indústries lítiques dels Sapiens i Neanderthals eren diferents, i totes dues en dit període mostren signes d’evolució paral·lela. Ambdues espècies dominaven el foc, feien representacions artístiques i formaven part de dues formes d’humanitat diferents però compatibles, com ho demostra la convivència durant mil·lenis en el mateix habitat i la seva hibridació plasmada en la nostra genètica.
 • La dieta dels nostres avantpassats, fonamentada en la nostra morfologia i diferents estudis, remarca que l’aportació vegetal predominava sobre l’animal, però si pensem en el canvi climàtic, l’existència de grans i petits herbívors en l’entorn peninsular d’aleshores, es pot hipotitzar sobre que, per exemple, l’aportació de carn en determinades zones, per condicionaments mediambientals, podia augmentar, com podia ser el cas peninsular. Malgrat tot, la recol·lecció encara deuria ser el principal element de la dieta d’aleshores, així com la vida nòmada a la recerca de millors recursos o climes més benignes durant els canvis estacionals.
 • La vida a la Prehistòria no era fàcil, però si pensem en diversos estudis existents i en conceptes com el d’abundància primitiva, es pot interpretar que, dins d’aquelles dificultats, el dia a dia era prou estimulant i relaxat alhora i que, en comparació a la vida actual, faria reflexionar sobre si vivim ara millor o no que a la Prehistòria. No es tenien tants luxes materials, però es disposava de força més temps lliure i normalment es vivia amb les necessitats bàsiques cobertes.

slide_26.jpg

 • Encara no existeixen prou restes arqueològiques que ens indiquin que aleshores existien desigualtats o discriminacions entre els clans existents. En comparació a les societats actuals, aquells humans primitius eren força igualitaris. En qualsevol cas, no s’ha de descartar l’existència de clans jeràrquics ja aleshores, com tampoc s’hauria de descartar, ja en un futur, de l’existència de societats centralitzades de caire igualitari.

Activitat (grupal)

[Simulant la vida humana fa 35.000 anys – Activitat transversal i conjunta amb Educació Física]

 • Els 4 clans de la nostra història han decidit fer un encontre per celebrar el rescat dels seus companys i companyes dels “Atapró”, a més a més aquest servirà per contactar amb les forces ocultes de la natura i els seus ídols, per tal de trobar encara dos membres que es van perdre la nit del rescat…
 • Part 1. Presentació dels clans: cada clan haurà de presentar-se a la resta, per això hauran de mostrar alguna dança acompanyada d’un ball a mode de presentació, a més a més de mostrar les pintures rupestres que han fet en aquests últims dies.
 • Part 2. Jocs Paleolítics.

Prova A
Són les proves de resistència. Cal fugir dels depredadors i sortir a la caça, així com tenir un bon fons físic per sortir a recol·lectar aliments.
Ara ens toca posar-nos a prova i demostrar del que som capaços.

Dividiu el grup en dos subgrups.

Prova A1

Zona: escales de la sortida del parc.

Descripció: Cal pujar i baixar les escales el més ràpid possible. Cronometrarem el que trigueu. Cal fer-ho: 15 vegades. Fins que el company no hagi arribat a baix no podrà sortir el següent.
Pujarem per la dreta i baixarem per l’esquerra.
Puntuació: s’anotaran el temps en fer-ho 15 vegades.

Material: cal un cronòmetre.

Prova A2

Zona: el lloc de sortida és des de l’aparcament de les bicicletes.

Descripció: Organitzeu el grup i cal que feu 12 voltes sortint en parelles. Cal anar agafats de les mans. Les voltes són les grans. Sortirem de la porta del parc, pujar escales, recórrer el porxo, fer la baixada del gimnàs i tornar a l’entrada. En aquest punt es donarà la sortida a la següent parella.
Puntuació: s’anotarà el temps que triguen en fer-ho les 6 parelles.

Material: cal un cronòmetre

Prova B
A la època del paleolític calia ser àgil. En el gimnàs ho demostrareu.
Dividiu el grup en dos. Cada grup fa un recorregut diferent però treballareu l’agilitat.

Prova B1

Zona: gimnàs

Descripció: Heu de fer el recorregut el més ràpid possible. Consisteix en: 5 salts de corda, passar per dins de cercles, passar per sota d’una tanca, trepar fins a dalt de l’espatllera i desfer el recorregut.

Puntuació: s’anotarà el millor temps que ha fet el grup.

Material: cordes, cercles, tanca, cronòmetre.

Prova B2

Zona: gimnàs

Descripció: Heu de fer el recorregut el més ràpid possible. Consisteix en reproduir diferents desplaçaments d’animals. Són quatre recorreguts, s’aniran fent en ziga-zaga.

R1, anar a quatre grapes, han d’estar peus i mans en contacte en el terra.

R2, tornar fent salts com una granota.

R3, cal desplaçar-se reptant.

R4, cal desplaçar-se amb salts grans com si volessin.

Puntuació: donar 5 punts si tot el grup ho fa bé, 4 si la majoria, 3 alguns, 2 si només ho fa un o dos i 0 punts si no ho fan.

Material: cons per dividir els quatre recorreguts.

Prova C
La força i el llançament. Ha arribat el moment de demostrar la vostra força i la vostra precisió. Llançament de javelina i vòrtex. Dividiu la classe en dos i després de fer un llançament canvieu.

Prova C1

Zona: a la pista davant del gimnàs.

Descripció: llançament de vòrtex, fer que caigui en una zona concreta. Es llançarà des d’una zona marcada entre cons i han d’intentar que el vòrtex caigui en una rodona marcada amb cons. Hi haurà dues mides.

Puntuació: cada grup pot fer un màxim de 30 llançaments i aconseguirà 4 punts si encerta en la rodona petita i 2 punts si encerta en la gran. S’anotarà el total de punts aconseguits.

Material: cons, vòrtex.

Prova C2

Zona: a la pista davant del gimnàs.

Descripció: llançament de javelina, fer que caigui en una zona concreta. Es llançarà des d’una zona marcada entre cons i han d’intentar que la javelina superi una línia concreta. Hi haurà dues distàncies.

Puntuació: cada grup pot fer un màxim de 30 llançaments i aconseguirà 4 punts si arriba a la distància curta i 2 punts si arriba a la distància llarga. S’anotarà el total de punts aconseguits.

Material: cons, javelines.

Prova D

La precisió. En la caça era important ser precisos.

Prova D1
Zona: la zona de terra al costat de la pista, es marcarà amb cons.

Descripció: Jugareu a caçar i ser caçats. Joc de matar clàssic. Objectiu ser l’únic que quedi viu. A mida que us matin anireu a la zona de punteria. Amb la pilota a la mà només es poden fer dues passes. Es jugarà amb dues pilotes.

Puntuació: només s’anotarà el nom i cognom del guanyar o guanyadora. Si acabat el temps queda més d’un, s’anotaran tots els noms.

Material: cons i dues pilotes d’escuma.

Prova D2
Zona: la zona de terra darrera del gimnàs. On està la cistella.

 • Part 3. Les invocacions dels xamans.

  Després de les diferents proves els xamans/es de cada clan estan preparades per tal de tenir contacte amb les seves creences més màgiques. Seran capaços de trobar els dos membres encara desapareguts? [Activitat amb casc de Realitat Virtual]