Ítem 6. Simulant la vida al Pleistocè durant la glaciació de Würm

Índex de continguts

Context de la vida humana fa 35.000 anys (a mode de resum dels coneixements treballats a l’aula en ítems anteriors).

 • Fa uns 35.000 anys, encara en un context de glaciació [de fet i en teoria encara actualment estaríem en el mateix període glacial en sentit ampli], estem a l’inici de les anomenades glaciacions de Würm, que posaven fi a un període interglacial que va afavorir la dispersió humana derivada d’un clima més càlid. En aquell període gran part d’Europa començarà a quedar ensorrada sota una capa de gel, a excepcions de zones com part de la Península Ibèrica, que tindrà un clima aleshores semblant al de l’actual Dinamarca.

vegetationeuropeiceage

 • Entre les diferents espècies homo existents va existir hibridació. En el nostre registre genètic actual tenim ADN dels neanderthals, dels denisovans i d’una tercera espècie encara desconeguda, possiblement dels últims reductes d’Erectus o alguna evolució dels mateixos. També existia a Indonèsia una espècie homo particular, l’Homo Floriensis, tota una peculiaritat, com apreciarem en un ítem futur. Al context ibèric van conviure Sapiens i Neanderthals. Eren poc nombrosos, però segurament els Neanderthals eren minoritaris en referència als Sapiens establerts ja a la Península i els nous que anaven arribant, ja sigui via estret de Gibraltar o des de la resta d’Europa.
 • Les indústries lítiques dels Sapiens i Neanderthals eren diferents, i totes dues en dit període mostren signes d’evolució paral·lela. Ambdues espècies dominaven el foc, feien representacions artístiques i formaven part de dues formes d’humanitat diferents però compatibles, com ho demostra la convicència durant mil·lenis en el mateix habitat i la seva hibridació plasmada en la nostra genètica.
 • La dieta dels nostres avantpassats, fonamentada en la nostra morfologia i diferents estudis, remarca que l’aportació vegetal predominava sobre l’animal, però si pensem en el canvi climàtic, l’existència de grans i petits herbívors en l’entorn peninsular d’aleshores, es pot hipotitzar sobre que, per exemple, l’aportació de carn en determinades zones, per condicionaments mediambientals, podia augmentar, com podia ser el cas peninsular. Malgrat tot, la recol·lecció encara deuria ser el principal element de la dieta d’aleshores, així com la vida nòmada a la recerca de millors recursos o climes més benignes durant els canvis estacionals.
 • La vida a la Prehistòria no era fàcil, però si pensem en diversos estudis existents i en conceptes com el d’abundància primitiva, es pot interpretar que, dins d’aquelles dificultats, el dia a dia era prou estimulant i relaxat alhora i que, en comparació a la vida actual, faria reflexionar sobre si vivim ara millor o no que a la Prehistòria. No es tenien tants luxes materials, però es disposava de força més temps lliure i normalment es vivia amb les necessitats bàsiques cobertes.

slide_26.jpg

 • Encara no existeixen prou restes arqueològiques que ens indiquin que aleshores existien desigualtats o discriminacions entre els clans existents. En comparació a les societats actuals, aquells humans primitius eren força igualitaris. En qualsevol cas, no s’ha de descartar l’existència de clans jeràrquics ja aleshores, com tampoc s’hauria de descartar, ja en un futur, de l’existència de societats centralitzades de caire igualitari.

Activitat (grupal)

[Simulant la vida humana fa 35.000 anys – Activitat transversal i conjunta amb Educació Física]

Tres clans veïns de Sapiens i un de Neanderthal de la zona peninsular han decidit fer una festa conjunta. És una bona oportunitat per aprendre nous coneixements, crear noves relacions, fer intercanvis, etc. Igualment aquesta trobada serveix per enfortir els lligams interns i externs de cada clan. Per tot plegat, s’han de realitzar les següents tasques:
 1. Cada clan [1r A / B / C / D] ha de representar a la resta la seva dança associada a l’himne, a mode de salutació i inici de la festa [Temps estimat. 30 minuts].
 2. Recol·lecció: cada grup haurà de cercar recursos propers per tal de tenir menjar suficient per un àpat. Tenen 25 minuts per tal de fer aquesta activitat. [A la pràctica, a les instal·lacions dels centre i voltants es trobaran diferents papers amb codis QR. Cadascú representa un recurs, i per tal d’aconseguir els mateixos caldrà fer diferents activitats físiques associades].
 3. Caça: Tots els grups s’uneixen a una cacera col·lectiva d’un gran herbívor. [Consistirà en una prova de resistència física d’uns 20/25 minuts].
 4. Jocs paleolítics. L’Humanitat a la Prehistòria també jugava. No coneixem però tots els jocs concrets que cada cultura dels nostres avantpassats practicava, però si pensem en el joc com una forma d’aprendre durant la infància activitats adultes, poden especular en com podien ser: encaminats a millorar la puntería (llençament de pedres, llances, etc.), de sigil, de cerca d’elements amagats (fet i amagar?), etc. [Consistirà en diverses proves que s’hauran d’executar. Temps estimat: 30 minuts].
 5. Àpat / Esmorzar / Pica-pica de germanor final.