Ítem 6. Les últimes espurnes del Paleolític

Índex de continguts

Materials

 • Per què som els únics homo que encara viuen?
 • Article sobre l’evolució del gènere Homo, d’en Jordi Agustí per a la revista Mètode. Fes clic aquí per consultar aquest recurs.
 • El descobriment de l’Homo Naledi. Article del diari ara.cat. Fes clic aquí per consultar el recurs.
 • Article de la BBC sobre l’anomenat Homo Naledi. Fes clic aquí per consultar aquest recurs.
 • Què va significar la caçera amb llops pels Sapiens durant la glaciació de Würm. Fes clic aquí per consultar el recurs.
 • L’Homo Sapiens i l’extinció d’espècies:
 • 10 espècies extintes:
 • Sobre l’Homo Floresiensis. Article d’ABC Ciència. Fes clic aquí per consultar el recurs.
 • Mapa de l’actual illa de Flores:
ID_-_Flores.PNG
Font: Wikimedia.
 • L’Homo de Flores no és una nova espècie? Recurs del Diari de Girona sobre aquesta hipòtesi. Fes clic aquí per consultar-ho.
 • Si no saps alguna paraula, aquí tens definicions i més: Optimot.

Activitat d’aula

 • Es dividirà la classe en 5 grups. Cada grup tindrà la figura d’un ancià/ana. Cada grup haurà de cercar resposta a una pregunta a partir dels materials d’aquest ítem, així com d’ítems anteriors -o el material que vulguin, ja sigui en format físic o en format digital-. L’activitat durarà 2 sessions. Com a dada a tenir en consideració, quan ho digui el professor els grups hauran de variar de temàtica, però l’ancià/ana del grup no, això vol dir que haurà de romandre quiet en el seu lloc i ser la resta de membres del grup els que s’han de moure. Un cop fent el moviment, l’ancià/ana haurà de donar compte als nous integrants de l’estat de la investigació.
 • L’ancià/ana haurà de recol·lectar les idees i arguments per tal de respondre a les preguntes, fent finalment una síntesi de les conclusions finals que s’han d’adjuntar als seus apunts compartits amb el professor.
 • Línies de recerca:
  • Per què som els únics Homo que existeixen avui dia?
  • L’Home de Flores és una nova espècie dels Homo? [En aquest grup hi haurà un casc de realitat virtual per recolzar la investigació]
  • Tenen alguna cosa en comú l’Home Floresiensis i l’Homo Naledi?
  • Allà on viu l’Homo Sapiens es produeix una extinció d’espècies?
  • Sorgirà una nova espècie d’Homo en un futur?