Ítem 3. Glaciacions i efectes sobre els Homo

Índex de continguts

Materials

 • Recurs 1. Un estudi científic del passat 2018 ha comparat els canvis climàtics en 6 períodes diferents de la història de la Terra, començant fa 50 milions d’anys i finalitzant amb el què actualment protagonitzem, afirmant que ens esperen grans reptes en quant a adaptació al medi. Resum de l’article:
  • As the world warms due to rising greenhouse gas concentrations, the Earth system moves toward climate states without societal precedent, challenging adaptation. Past Earth system states offer possible model systems for the warming world of the coming decades. These include the climate states of the Early Eocene (ca. 50 Ma), the Mid-Pliocene (3.3–3.0 Ma), the Last Interglacial (129–116 ka), the Mid-Holocene (6 ka), preindustrial (ca. 1850 CE), and the 20th century. Here, we quantitatively assess the similarity of future projected climate states to these six geohistorical benchmarks using simulations from the Hadley Centre Coupled Model Version 3 (HadCM3), the Goddard Institute for Space Studies Model E2-R (GISS), and the Community Climate System Model, Versions 3 and 4 (CCSM) Earth system models. Under the Representative Concentration Pathway 8.5 (RCP8.5) emission scenario, by 2030 CE, future climates most closely resemble Mid-Pliocene climates, and by 2150 CE, they most closely resemble Eocene climates. Under RCP4.5, climate stabilizes at Pliocene-like conditions by 2040 CE. Pliocene-like and Eocene-like climates emerge first in continental interiors and then expand outward. Geologically novel climates are uncommon in RCP4.5 (<1%) but reach 8.7% of the globe under RCP8.5, characterized by high temperatures and precipitation. Hence, RCP4.5 is roughly equivalent to stabilizing at Pliocene-like climates, while unmitigated emission trajectories, such as RCP8.5, are similar to reversing millions of years of long-term cooling on the scale of a few human generations. Both the emergence of geologically novel climates and the rapid reversion to Eocene-like climates may be outside the range of evolutionary adaptive capacity.
 • Recurs 2. Les glaciacions són períodes on els pols de la Terra tenen gel i es produeix una disminució de la temperatura mitjana del planeta, arribant sovint a cobrir-se grans extensions de la Terra amb gel. Els experts afirmen que van existir 5 grans glaciacions:
  • Primera glaciació o glaciació Huroniana. Aquesta glaciació es va iniciar fa 2400 i finalitzà fa 2100 milions d’anys. Va ser molt llarga i intensa, només superada per la segona glaciació. Entre les diverses teories del seu orígen una afirma que va ser originada per la fotosíntesi d’algues microscòpiques, ja que van variar la composició de gasos de l’atmosfera.
  • Segona glaciació o glaciació Criogènica. Iniciada fa 850 milions d’anys i finalitzada fa 635 milions d’anys. Va ser la glaciació més potent de totes. Es pensa que es va arribar a congelar tot el planeta. Algunes teories afirmen que després d’aquest intens període glacial, es produí l’anomenada explosió cambriana, que significà un augment de la vida pluricel·lular.
 • Continuació:
  • Tercera glaciació o glaciació Andina-Sahariana. Entre els 450 i 420 milions d’anys abans de la nostra era. Va arribar a congelar territoris d’Àfrica i d’Amèrica del Sud.
  • Quarta glaciació o glaciació de Karoo. Entre els 360 i els 260 milions d’anys abans de la nostra era. Durant aquest període augmentà l’oxígen a l’atmosfera de la Terra, fet que va afavorir l’augment del tamany de moltes espècies.
  • Cinquena glaciació o glaciació Quaternària. Es va iniciar fa uns 2,6 milions d’anys. És a dir, coincideix en el temps amb l’aparició dels primers Homo, com seria el cas de l’Homo Habilis. També vol dir que ara mateix estem vivint dins d’aquest període glacial. Actualment el 10% del planeta està gelat. Dins de cada glaciació existeixen etapes més càlides (interglaciacions), caracteritzades per l’augment de les temperatures globals i la disminució dels casquets de gel als pols, amb períodes d’intensificació de la presència del gel. És a dir, dins de les grans glaciacions existeixen períodes més càlids (interglacials) i glaciacions diverses. En síntesi, malgrat que vivim en una etapa glacial, dins de la mateixa estem en un príode interglacial iniciat fa poc més de 10.000 anys. Ara bé, l’increment exponencial de les temperatures en els últims segles, així com l’extinció massiva d’espècies, tots dos fenòmens protagonitzats per l’acció de l’Homo Sapiens, donen mostra dels reptes climàtics que actualment ja vivim.

timetunnelgraphic3_l

adaptive benefits to evol change_l

Activitats (individuals)

 1. Fes, a partir del resum en anglès del recurs 1, un esquema / linea / taula (tria el què vulguis) dels sis períodes comparats, anotant el seu nom i cronologia.
 2. Explica amb les teves paraules què és una glaciació.
 3. L’aparició dels Homo coincideix amb l’inici d’un període de canvi climàtic? En cas afirmatiu: ¿penses que el bipedisme i la fabricació d’eines, com seria el cas de l’Homo Habilis, o el control del foc en espècies com els Erectus, van ser factors claus en l’adaptació al medi? Raona la teva resposta.
 4. Actualment vivim dins d’una de les grans glaciacions de la Terra? En cas afirmatiu a quina d’elles? Estem en una etapa glacial o interglacial? Raona les teves respostes.

Activitat (grupal)

Una història de 4 clans paleolítics fa 35.000 anys.
Acte 1
 • Els Wakanda, els representants d’una humanitat en extinció. (la seva Prehistòria s’obrirà el proper dijous 24 de gener de 2019). INICI
 • Els Kholodnaiakrov, Sapiens que es refugien del permafrost d’Europa. (la seva Prehistòria s’obrirà el proper dimecres 23 de gener de 2019). INICI
 • Els Momo, descendents de llinatges Sapiens propers a Atapuerca. (la seva Prehistòria s’obrirà el proper dimeces 23 de gener de 2019) INICI
 • Els Mutaki, Sapiens que van navegar l’estret de Gibraltar. (la seva Prehistòria s’obrirà el proper dijous 24 de gener de 2019). INICI

Activitat individual optativa

 • Instal·lació del videojoc “Ancestors: historias de Atapuerca”, disponible per a iOS i Android (i Chrome OS).
 • Fes una ressenya/valoració del joc, en la qual es reculli una mica d’informació prèvia sobre qui l’ha impulsat i finançat, què és el que es simula, si el joc és divertit o no, si ajuda o no a entendre el dia a dia dels nostres avantpassats, descripció de les mecàniques, etc.
 • Fes un llistat de 5 etiquetes o “tags” per descriure el joc.
 • És una activitat optativa, el temps de joc per a fer l’anàlisi ha de ser, com a mínim, de 30 minuts, i com a màxim 2 hores.