Ítem 2. II Guerra Mundial

Índex de continguts

Materials

  • Recurs 3. Qui va derrotar els nazis?
  • Recurs 4. La bomba atòmica.
  • Recurs 5. Resum de la II Guerra Mundial

Activitats

  • L’alumnat haurà de llegir i consultar els materials disponibles en aquest ítem. Del recurs 1 s’haurà de presentar abans del divendres 15 de març totes les activitats plantejades a les pàgines 178; 179; 186; 187 i 193.
  • Una sessió es destinarà a debatre el vídeo del recurs 3. Un cop finalitzat el debat, l’alumnat haurà de reflectir el seu posicionament sobre el mateix en els seus apunts.