Ítem 2. Descolonització.

Activitats

  • 1. Fes un resum del següents audiovisuals.
  • 2. Cerca informació sobre el conflicte entre Índia i Paquistà. A l’aula es farà un debat sobre les conseqüències de la descolonització. La pregunta inicial del debat serà la següent: A qui beneficia el conflicte entre antics territoris colonials occidentals?