Ítem 2. Característiques culturals, artístiques, socials, econòmiques i polítiques a Mesopotàmia

Índex de continguts

Materials i activitats

  • 1. Recreació virtual de la ciutat de Babilònia

Activitats:

  1. Enumera tres característiques de l’urbanisme i arquitectura de l’antiga ciutat mesopotàmica de Babilònia.
  2. Quin nom rebien els temples religiosos a l’antiga Mesopotàmia? Cerca informació a Internet sobre les diverses creences de la zona, escull una religió i enumera i descriu breument les principals divinitats de la mateixa.
  • 2. Característiques generals de Mesopotàmia (omple els buits).

La regió entre i al voltant dels rius _________________________ i _______________________ és coneguda com a Mesopotàmia. A l’antiguitat dos gran zones culturals demarcaven aquest territori, al sud els __________________________ i al nord els __________________.

L’aparició de l’escriptura, de tipus _____________________ i les primeres ciutats estatals daten sobre l’any __________________ ANE. Concretament a la part de Sumèria i a ciutats com Uruk, Ur o Lagash, etc. Altres ciutats importants de la regió serien la sumèria Babilònia o les accàdies d’Accad i Nínive. Altres invencions d’aquests pobles va ser el carro, la invenció de l’agricultura de regadiu i l’arat sobre el _______________________ANE, l’arc de volta en arquitectura, el calendari o el sistema actual de base ________________ en matemàtiques, que influència encara el nostre calendari, mesos de l’any, les hores del dia o les coordenades geogràfiques.

L’any 2334 ANE el rei semita i accadi Sargón I creà el primer “Imperi” de la Història: l’Imperi Accadi. Va perdurar fins el 2154 ANE. L’imperi amb el pas del temps va patir revoltes internes de ciutats del sud o de regnes com Elam, que estava situat a la frontera ____________________ de Mesopotàmia. Al final d’aquest període ens trobem una zona autònoma al sud corresponent bàsicament a la antiga Sumèria, l’estat dels Guti, que era un poble indoeuropeu, antecessors dels actuals Kurds, que van ocupar el centre de Mesopotàmia. Encara perduraven territoris sota domini accadi, així com estats antics com Elam, les tribus Hurrites al nord o diferents pobles com els cananeus dins de l’estat Amorrita, o diferents tribus nòmades semítiques al ______________________.

Mesopotamia2150-2100.png

Tot plegat donà inici a l’anomenat renaixement Sumeri, que significà prosperitat i predomini de certes ciutats sumèries sobre la població i el territori, com serien els exemples de Lagash o Ur. Vist en perspectiva, les fronteres i enfrontaments entre ciutats i regnes pel control del territori va ser ferotge. Diversificant-se la composició de la població i obrint el pas, finalment, al període de les anomenades _____________ dinasties de Babilònia, entre el 1894 i el 625 ANE. En aquest temps els Amorreus controlaran l’antiga zona d’influència d’Accad i dirigiran les seves conquestes i dominis a territoris sumeris, que en aquell context aniran perdent pes a la societat Mesopotàmica.

El rei Hammurabi (1792-1750 ANE), d’origen Amorreu, va ser un dels reis més destacats de les dinasties babilòniques, fundada el 1894 ANE pel monarca____________________. Un altre estat que començarà a tenir rellevància serà l’Assiri, de caire semita, entre els 1900 ANE aproximadament i el 1760 ANE existí l’anomenat Imperi Assiri Antic. l’Imperi Assiri pels volts de l’any 1500 ANE queda sota control de l’anomenat Imperi de Mitanni, el qual va ser impulsat per tribus dels Gutis, provinents de l’actual Iran. Altres pobles com els cassites durant aquells temps van tenir protagonisme. Els cassites eren un poble no indoeuropeu que vers el 1800 ANE migrarà a la regió mesopotàmica procedent d’Iran, ja que alhora estaven sent desplaçats per pobles indoeuropeus, dels quals adquiriran el gust per l’ús del cavall, els carruatges i l’arc i les fletxes. Els cassites van dominar la regió entre el 1500 i el 1100 ANE aproximadament, malgrat que altres regnes van existir, com l’Imperi Medi Accadi. La regió també va diversificar la seva població amb les migracions d’arameus, un poble de tipus semita, que van començar també a poblar el territori ___________________________.

Entre el 911 i el 609 ANE va existir a la regió com a potència principal l’anomenat Imperi Assiri nou, malgrat que altres imperis o estats, com l’Imperi Mede entre el 625 i el 549 ANE, van tenir també la seva importància. o ja entre el 626 i el 539 l’Imperi Neobabilònic o Caldeu, que retornà la capitalitat de l’estat a la ciutat de ______________________.

1280px-Map_of_Assyria

Median_Empire.svg
Imperi Mede (verd fosc) pels volts de l’any 600 ANE. Altres estats existents aleshores era el regne de Lidia a Anatòlia, governat per “grecs”, que eren altre poble indoeuropeu, la Neobabilònia dels Caldeus (Mesopotàmia) o l’Egipte antic.

Tota la regió durant el segle Vè ANE va ser conquerida pels perses sota el regnat de Cir II el Gran, creant l’anomenat primer Imperi Persa o Aquemènida. El poble persa també era d’origen__________________. La regió serà conquerida finalment pel grec macedoni Alexandre Magne (356-323 ANE).

Map_of_the_Achaemenid_Empire.jpg
Imperi Persa o Aquemènide sobre el 500 ANE.
MacedonEmpire.jpg
Imperi Macedoni creat per les conquestes d’Alexandre Magne.
  • 3. Kahoot! sobre l’antiga Mesopotàmia (obert el proper divendres 12 d’abril)