Ítem 1. Què és un estat? De les ciutats neolítiques a l’aparició dels estats a Mesopotàmia

Índex de continguts

Materials

 • Recurs 1. Les dones eren com atletes olímpiques quan va aparèixer la vida sedentària. Article de “Tribuna Feminista”, fes clic aquí per a la seva consulta.
 • Recurs 2. Video sobre l’evolució tecnològica des de la Prehistòria a l’inici de la Història:
 • Recurs 3. Videos sobre Mesopotàmia.
 • Recurs 4. Çatalhöyük.
 • Recurs 5. Sesklo.
  • Text sobre el jaciment de Sesklo. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Web oficial grega sobre el jaciment de Sesklo. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Restes ceràmiques en 3D del jaciment de Sesklo. Fes clic a cada número per a la seva consulta: 1 / 2 / 3 / 4
  • Violència al Neolític. Fes clic aquí per a la seva consulta.

 • Recurs 6. Archeologické 3D vituální muzeum
 • Recurs 7. Mapa de jaciments neolítics a les actuals Grècia i Turquia. Fes clic aquí per a la seva consulta.
 • Recurs 8. Erbil.
  • Pàgina de la UNESCO sobre la Ciutadella d’Erbil. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Vídeos sobre Erbil: 1 / 2 / 3 / 4.
  • Erbil_Citadel_Poster per a la seva descàrrega en format PDF. Font: Academia.edu
  • Abdullah_Öcalan. Text sobre l’actual conflicte Kurd a Síria i altres estats, així com la seva vinculació amb l’aparició de jerarquies al Neolític i els primers estats. Font: Academia.edu
  • Text sobre la Història de les dones Kurdes. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Gineologi, la ciència de les dones. Recurs de la CCMA. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Audiovisual del portal Vilaweb sobre la Revolució dels kurds de Síria i la importància de les dones en ella. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Audiovisual de les unitats femenines del kurds de Síria, les YPJ, a l’actual guerra a Síria.
 • Recurs 9. Jericó.
  • Audiovisuals sobre l’antiga ciutat de Jericó: 1 / 2.
  • Article a la Wikipèdia sobre Jericó.
  • Article sobre l’antiga Jericó i les seves muralles. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Imatges de l’antiga Jericó i les seves muralles:ijLEfR3.pngVs2mVwon5vKS00k_wqBlDU_zPYTMoSHMeb-4NDHBF7UxyGA6lQ
  • Text sobre la caiguda de Jericó per part del jueus. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Sobre la destrucció de les muralles de Jericó. Veritat o mite bíblic? Fes clic aquí per a la consulta del recurs.
 • Recurs 10. Uruk.
  • Sobre els orígens de l’estat i Uruk. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Audiovisuals sobre Uruk: 1 / 2 /
  • Entrada a la Wikipèdia d’Uruk.
  • Entrada a Google Arts & Culture sobre Uruk.
  • Text sobre Uruk. Fes clic aquí per a la seva consulta.

Activitats

 • El grup aula es dividirà en 5 equips. El professor escollirà 5 coordinadors/es que escolliran els i les integrants de cada equip.
 • Cada equip haurà de realitzar unes tasques, algunes de les quals són de caire grupal i altres individuals. El coordinador de cada equip haurà de recollir als seus apunts el resultat de totes les tasques col·lectives, mentre que cada integrant  haurà de tenir als seus respectius apunts les tasques individuals requerides.
  • Tasca 1. Tenim una sèrie de paraules i frases, la primera activitat del grup serà crear una definició sobre què és una societat estatal i altra sobre una societat neolítica sedentària i matriarcal, tal i com es van plantejar a l’anterior unitat d’aquest curs, utilitzant les paraules que es plantejaran a continuació: organització social centralitzada / organització social descentralitzada /  Jerarquia / Igualitària / Patriarcal / Matriarcal / Organització complexa / Escriptura / Social / Política / Econòmica / Recursos / Territori / Frontera / Persones. Al final del temps marcat pel professor cada grup haurà de fer compartir les seves definicions i es cercarà el crear una definició col·lectiva. Aquesta última cada alumne l’haurà d’escriure al seus apunts i comparar-la amb la primera descripció que van fer al seu grup.
  • Tasca 2. Els integrants de cada grup (tasca individual) han de realitzar un resum del recurs 2 on figuri les principals innovacions tecnològiques i culturals, així com la seva cronologia. Igualment, un membre del grup s’ha de comprometre a configurar un telèfon per tal que sigui apte amb el sistema Cardboard de Google, seguint en aquest cas les indicacions del professor.
  • Tasca 3. Els diferents integrants de cada grup s’han de repartir els videos del Recurs 3, fent de cadascú d’ells un resum als seus apunts i un mapa en MyMaps o altra apliació similar, on quedin reflectits els principals indrets habitats, delimitacions estatals o de cultures, etc. El resultat de cadascú dels mapes s’ha de trametre al coordinador del grup. Els integrants del grup han de donar la seva aprovació per tal que el mapes siguin considerats com aptes per l’equip.
  • Tasca 4. Cadascú/na de vosaltres és membre d’un equip multidisciplinar d’arqueòlegs, historiadors, antropòlegs, etc. Heu de crear un pòster que respongui a una pregunta derivada de la tasca encomanada a cada equip. Un cop realitzats els pòsters, es farà un petit concurs per decidir quina de les propostes és la millor, tenint dit equip una bonificació d’1 punt sobre la nota grupal que assoleixin al final de la unitat. Els pòsters quedaran penjats en altra classe per tal de ser valorats en el concurs.
   • Equip 1. Çatalhöyüc: va ser realment una societat igualitària? -el material base és el recurs 4-.
   • Equip 2. Sesklo: va ser una societat matriarcal? -el material base és el recurs 5-.
   • Equip 3. Són útils les noves tecnologies per a la difusió del coneixement del nostre passat? -el material base és el recurs 6-.
   • Equip 4. Ha sobreviscut la vella creença matriarcal a l’aparició del estats? El cas Kurd avui dia -el material base és el recurs 8-.
   • Equip 5. Joshué va destruir les muralles de Jericó? -el material base és el recurs 9-.
  • Tasca 5. A mode de tasca final, l’alumnat haurà d’enviar un correu electrònic al creador dels audiovisuals del Recurs 3, valorant els aspectes forts del seu contingut, així com possibles aspectes a millorar. Cal argumentar les afirmacions i opinions.