Formes de desigualtat (guia professorat)

A4_Copy_2_page-0001_(1)

Dimarts 11

 • Activitat introductòria. Què demanem als nens? Quin és l’objectiu final? Existeixen desigualtats al teu voltant? Estan relacionades entre elles?

PDF introductori.

Demanem un producte que tingui aquestes característiques: cartell amb imatge / enllaç a una producció (QR o similar) /nom i imatges dels herois o heroïnes dels components / un “slogan” / poden aparèixer evidències del producte / tamany DIN-3
Presentació
Disposen d’un minut per presentar el grup i el producte.
Producció
Ha de tenir una durada de 2 a 4 minuts.
Ha d’evidenciar una desigualtat i relacionar-la amb la resta. Com ho solucionen?
Han d’aparèixer crèdits amb les funcions de cada component.
 • Pla de Treball
 • Contextualitzem: mirem el món. Després de visualitzar cada font plantejada, el professorat ha d’incentivar a l’alumnat per tal que comencin a entendre l’objectiu del projecte i veure quin és el seu “punt d’ancoratge”, per tal que comencin a extreure les seves primeres hipòtesis o plantejaments.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 • Tasca 1a. Crea el teu superheroi/ïna:

heroi

 • Tasca 1b. QUINS TIPUS DE DESIGUALTATS HI HA AL MÓN? Cada membre del grup disposa d’un minut per escriure a cada nota un tipus de desigualtat. Podeu escriure tantes com pugues!
  • On estem?Poseu en comú les propostes de cada desigualtat que han aparegut a l’activitat anterior. Cada persona presenta les seves propostes, les argumenta i les enriqueix. A continuació les agrupeu per afinitat creant categories.
 • Tasca 1c. Activitat d’ampliació. Visualització del següent document visual de fragments de pel·lícules i sèries. L’alumnat ha d’indentificar diferents formes de desigualtat i es realitzarà col·lectivament una roda de conceptes al voltant del document audiovisual. Cada grup podrà ampliar els conceptes del seu mapa mental que ha anat creant durant aquesta primera jornada.
 • Banc de recursos (dia 1):
  • Com fer un bon mapa mental: fes clic aquí per a visualitzar una presentació.
  • Fer grups de treball creatius: fes clic aquí per a visualitzar una presentació.

Dimecres 12.

 • Tallers d’experts: hi hauran diferents tallers realitzats per persones expertes en la matèria. Cadascú d’aquests tindrà les seves pròpies dinàmiques on l’alumnat haurà de participar.
 • Tasca Inicial. Expliqueu als vostres companys/es de grups tot el que heu assimilat al taller d’experts on heu participat. En acabar la posada en comú, refeu, modifiqueu, amplieu les categories de desigualtats treballades el dimarts en el vostre “mapa mental”. A continuació, creeu un nou mapa on definiu 5 desigualtats centrals, de les quals podreu lligar altres desigualtats (conseqüència de les centrals). Recordeu que podeu crear tantes connexions entre elles com sigui necessari.
 • 2. Definir
  • 2a. Quin és un problema que volem solucionar? Cada component del grup disposarà de dos gomets verds i un de vermell. Els gomets verds s’utilitzaran per identificar aquells problemes i desigualtats que més ganes teniu de resoldre. El gomet vermell aquell que no et motiva prou. Cada membre del grup posarà els gomets en la plantilla de la fase anterior. Podeu posar-ne
   dos de verds en un mateix problema. Un cop tots els membres del grup han col·locat els seus gomets, es farà un recompte de la desigualtat més votada (recordeu, gomet verd: +1, vermell: -1).
  • gomets.png
  • 2b Definim la proposta. A quines persones/col·lectiu dirigim la nostra proposta? Descriviu la desigualtat escollida explicant amb quines altres tipus de desigualtats està lligada i per què. A quin tipus de col·lectius penseu que afecta? Justifiqueu la resposta.
  • 2c Concretem la nostra proposta de solució!

   El grup __________________ (nom del grup), ens proposem treballar la problemàtica emmarcada dins de la desigualtat ______________________________(desigualtat escollida) que consisteix en ____________________(definició del problema) que afecta a _____________________________(persones/col·lectius vinculades al problema)

 • Banc de recursos dia 2.

Dijous 13.

Fase d’ideació.

Divendres 14.

Fase de prototipar.