Escollint indret / Gaia 52020

Torna a l’índex de continguts

Materials de consulta

  • Mapa del planeta a l’any 52.020. Clica aquí.
  • Mapa dels volcans del planeta. Clica aquí.

zonas-climaticas.jpg

  • Tsunamis històrics. Fes click aquí.

Tectonic_plates.png

Activitat (individual)

– Els membres del projecte Clio han d’entregar individualment una redacció on s’argumenti la zona més propícia per tal de crear un nou assentament humà a l’any 52.020.

Per a dita finalitat:

  • L’escrit ha d’explicar els conceptes bàsics derivats dels materials plantejats (volcans, falles, canvis en el clima, què és una glaciació, etc).
  • L’escrit també ha de fer constatar les similituds i diferències entre el planeta Terra de l’any 2020 i el del 52.020.
  • L’escrit haurà de ser finalitzat amb una conclusió, on es valorin els pros i contres de la zona escollida.
PD. De forma optativa, aquesta tasca es pot realitzar en forma de gravació sonora o audiovisual.
Ànims integrants del Projecte Clio!