El concepte d’escala

Torna a l’índex de continguts

Informació inicial

El concepte d’escala és bàsic en diferents àmbits del coneixement. En si mateix en serveix per representar mesures, magnituts, intervals musicals i, alhora, la proporció entre la mesura real d’un objecte o subjecte i la seva representació gràfica.

CraryMtnsMap.jpg
Exemple de mapa i la seva escala. Un centímetre en aquest mapa representen 250.000 reals o 2,5Km.

Per tal de repoblar el planeta Terra hem de ser conscients de les magnituts que tenim que afrontar en aquest repte. A una escala espacial, una mesura bàsica és l’anomenada velocitat de la llum i les mesures relatives a ella. En principi, en condicions de buit perfectes, un fotó de llum viatja a 299.792 quilòmetres per segon. Pot resultar una velocitat enorme, però si pensem en el mateix Sistema Solar o l’Univers, no és una velocitat tant “ràpida”… Altra mesura popular en aquest sentit és l’anomenada Unitat Astronòmica (UA), que equival aproximadament a la distància existent entre el Sol i la Terra.

  • I si la Lluna fos un píxel? El Sistema planetari del Sistema Solar a escala. Fes click aquí per a la seva consulta.

Tasca a realitzar

Una persona integrant del projecte Clio utilitzarà un casc de realitat virtual on veurà diferents objectes, éssers i cossos, així com escales de mesures relatives als mateixos. El portador/a del casc haurà de descriure el que veu, tant els noms de les escales com el que veu relacionat amb les mateixes. Cada grup a l’aula haurà d’apuntar les descripcions del que expliqui el portador/a del casc. El resultat de l’activitat s’haurà d’entregar pel mitjà habitual al professor del Projecte Clio.

Aquesta activitat queda valorada en 100 punts relatius a la competència 1 del projecte.