El concepte d’escala

Torna a l’índex de continguts

Informació inicial

El concepte d’escala és bàsic en diferents àmbits del coneixement. En sí mateix en serveix per representar mesures, magnituts, intervals musicals i, alhora, la proporció entre la mesura real d’un objecte o subjecte i la seva representació gràfica.

CraryMtnsMap.jpg
Exemple de mapa i la seva escala. Un centímetre en aquest mapa representen 250.000 reals o 2,5Km.

Per tal de repoblar el planeta Terra hem de ser conscients de les magnituts que tenim que afrontar en aquest repte. A una escala espacial, una mesura bàsica és l’anomenada velocitat de la llum i les mesures relatives a ella. En principi, en condicions de buit perfectes, un fotó de llum viatja a 299.792 quilòmetres per segon. Pot resultar una velocitat enorme, però si pensem en el mateix Sistema Solar o l’Univers, no és una velocitat tant “ràpida”… Altra mesura popular en aquest sentit és l’anomenada Unitat Astronòmica (UA), que equival aproximadament a la distància existent entre el Sol i la Terra.

  • I si la Lluna fos un píxel? El Sistema planetari del Sistema Solar a escala. Fes click aquí per a la seva consulta.

Tasca a realitzar

Una persona integrant del projecte Clio utilitzarà un casc de realitat virtual on veurà diferents objectes, éssers i cossos, així com escales de mesures relatives als mateixos. Durant l’activitat el casc rotarà entre diversos integrants. S’haurà de cercar segons les indicacions del professor un objecte, cos o ésser viu d’una escala determinada i descriure’l. Les escales que es faran servir seràn les següents:

escala metrica.png

A més a més, es farà servir l’escala de l’any llum i de l’anomenada UA (Unitat Astronòmica).

La resta del grup, mentre descriu el company/a amb el casc, haurà de realitzar un dibuix de l’element descrit. A cada escala hi haurà una persona que, per la qualitat o exactitud del dibuix realitzat, guanyarà 10 punts pel projecte Clio.