“El clan de Atapuerca (La Maldición del Hombre Jaguar)”, d’Álvaro Bermejo

Índex de continguts

Lectura avaluable

 • S’haurà de llegir el llibre d’Álvaro Bermejo “El Clan de Atapuerca (la maldición del hombre Jaguar)”, editat per Anaya. Aquesta lectura es planteja com una activitat transversal entre socials i castellà. El llibre està disponible tant en format físic com digital.
 • Abans de la finalització d’aquesta unitat s’haurà d’entregar un qüestionari sobre el llibre a Ciències Socials, independentment de les activitats associades a “Lengua y Literatura Castellana”. Les preguntes i les seves respostes s’han d’incloure dins dels apunts individuals que compartiu amb el professor. Aquesta activitat generarà un 35% de la nota final d’aquesta unitat.

atapuerca_int

 • Qüestionari:
  1. Fes un breu resum de la història narrada al llibre (una plana DIN A4 aproximadament).
  2. Quin rol tenen les dones dins de la història narrada?
  3. I els homes?
  4. Quina és la principal font d’aliments utilitzada pels humans segons el llibre?
  5. Quina relació tenen els Homos Sapiens amb els Neandertals (“ombres”) segons el text?
  6. La societat dels Ata és igualitària o jeràrquica?
  7. Com era la flora i fauna descrita en el llibre?
  8. Geogràficament on es situa? A quina època correspon el relat dins de la Prehistòria?
  9. A partir dels continguts treballats a l’aula, fes una crítica del llibre on figurin possibles errades, exageracions o perpetuacions de mites sobre la Prehistòria, així com els seus punts forts.
  10. Fes una valoració personal del mateix a mode de conclusió.