Egipte (part 2)

Què és l’ART?

Definir què és l’art és difícil, però sabem que la música, la pintura, l’escultura, el cinema, la literatura, la dansa, l’arquitectura o el teatre són considerades manifestacions artístiques. Però entre els mateixos artistes i estudiosos de la temàtica existeixen diferents definicions i debats al voltant del que es podria considerar art i no. Però podem afirmar que l’art ha de ser valorat cultural i socialment com a tal, ha d’apel·lar a les emocions i els sentits, tenir un component estètic i una intencionalitat per part del seu/s creador/s.

Art a l’Antic Egipte

A la Prehistòria es van iniciar les primeres manifestacions artístiques de la Humanitat. De fet mot possiblement l’origen de l’art no corresponen a la nostra espècie, ja que els Neandertals també van deixar rastre de diferents manifestacions artístiques, les quals van aparèixer  fa entre 100.000 i 50.000 anys. Aquestes manifestacions no sabem exactament quin significat tenien, segurament ritual i simbòlic, però amb el pas dels mil·lenis van anar evolucionant. Les primeres manifestacions van ser les anomenades pintures rupestres i la música. A la fi del paleolític, les pintures, les escultures i la música anaven ja molt lligades a la cultura humana, mentre que al Mesolític i Neolític es popularitzaren també les manifestacions monumentals del megalitisme (menhirs, dòlmens, etc). Amb l’aparició de les societats estatals a Mesopotàmia i societats més complexes, l’art es va diversificar i comencen a aparèixer manifestacions arquitectòniques amb clara intencionalitat artística, sent les més conegudes els Ziggurats. De igual mode, amb l’aparició de l’escriptura i d’obres com la de Gilgamesh o Gilgameix, podem considerar que va néixer la literatura.

L’antic Egipte no va ser una excepció en quant a manifestacions artístiques i al voltant de l’art més popular com la música, el teatre o la literatura, els faraons i els estaments més privilegiats, com la casta sacerdotal, es van envoltar d’art per tal de reflectir el seu poder i justificar la seva posició a la jerarquia social. L’art era una forma efectiva de propaganda, de demostrar el poder i la grandiositat d’aquells que vivien en condicions materials ben diferents a la majoria de la població. Les tombes (mastabes, piràmides, etc), els palaus, els temples, les escultures, o la mitologia religiosa van ser diferents manifestacions artístiques de l’Antic Egipte i, de fet, són encara el testimoni més present a les ments de la població del segle XXI d’aquella antiga civilització.

Algunes de les característiques bàsiques de l’art de l’Antic Egipte són:

 • Monumentalitat. Cerca de l’impacte i la grandiositat en les manifestacions artístiques, habitual per exemple als diferents temples funeraris egipcis.
 • Color vius. Malgrat que moltes de les manifestacions artístiques egípcies avui dia no tenen color, en el seu origen destacaven moltes d’elles per l’ús de colors vius i contrastats, tant a la pintura com a l’escultura o l’arquitectura era habitual l’ús de diferents colors.
 • Frontalitat. Especialment a l’escultura es cercava la construcció d’obres pensades per ser observades frontalment. La pintura també feia ús d’un tipus de frontalitat que feia representar a les diferents figures d’una forma determinada (cap de costat, tronc frontal, etc).
 • Manca de perspectiva. En referència a la pintura o els relleus escultòrics no existia l’ús de tècniques de perspectiva com les coneixem actualment (simulant la profunditat), més aviat destacava l’anomenada perspectiva jeràrquica, és a dir, es variava el tamany de determinats personatges per destacar la seva importància en el context de l’obra.
 • Hieratisme. Les figures representades a l’art egipci no mostraven sentiments, eren normalment rígides i simbolitzaven la solemnitat i la severitat.
 • Convencionalismes. Existien una sèrie de tòpics representatius que es repetien de forma continuada a les diferents manifestacions artístiques. Té la seva lògica, si pensem que l’escriptura malgrat existir era només coneguda per una minoria de la població. La repetició de símbols i tòpics servien per poder fer comprensible els missatges artístics a la majoria de la població, la qual era analfabeta.
 • Formes geomètriques. Vinculat als coneixements matemàtics, moltes representacions artístiques egípcies utilitzaven formes geomètriques o amb proporcions geomètriques.

Visitant l’Art Egipci

A continuació podeu consultar una sèrie de manifestacions artístiques de l’Antic Egipte. Algunes d’elles estan pensades per ser consultades mitjançant l’ús de dispositius de Realitat Virtual, així que si teniu unes “cardboard”, un visor de PC de realitat virtual o altres dispositius, us animo a utilitzar-los [a l’aula es faria ús de dispositius d’aquest tipus].

 • Evolució de la construcció de les piràmides: fes clic aquí per a la seva consulta.
 • Passejades virtuals. En molts casos un cop arribat al final del recorregut es pot continuar passant a un altre model en 3D enllaçat.
  • Complexe funerari de Djoser. Va ser la primera piràmide, feta sobre la base de vàries mastabes superposades. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Tomba de Menna, un alt càrrec estatal (escriba) de l’antiga societat egípcia. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Tomba de la faraona Meresankh III. Fes clic aquí per a la seva consulta.
  • Piràmide del faraó Unas. Fes clic aquí per a la seva consulta.
 • Models en 3D de l’Sketchfab. Fes clic aquí per a la seva consulta.

Activitats

Per tal d’entendre les principals característiques i manifestacions artístiques de l’Antic Egipte (competència 8), us proposo una sèrie d’activitats per tal que desenvolupeu l’assoliment d’aquest coneixement. No es valorarà la “qualitat artística” com a tal de les activitats, es valorarà especialment que es segueixin els paràmetres artístics de l’Antic Egipte tal i com es manifesten en el continguts d’aquesta activitat.
 1. Ves a l’enllaç (clica aquí) i copia el teu nom (a mà o captura de pantalla/imatge) després de fer servir aquesta aplicació web. El resultat s’haurà d’adjuntar al document d’entrega de l’activitat.
 2. Seguint els paràmetres de l’art egipci fes una representació en format pintura o escultura de tu mateix/a i la teva família (o amics/gues). Pots fer servir vestimenta d’època egípcia o actual, però respectant les tècniques que es feien servir a l’antiguitat. El resultat haurà d’anar acompanyat d’una breu explicació del contingut i dels criteris fets servir en la composició. De igual forma que l’activitat número 1, s’haurà d’adjuntar al document d’entrega de l’activitat.
 3. Respon amb arguments la següent pregunta: consideres que els videojocs són una forma d’art?

4. [Optativa] Fes una representació d’una escultura o obra arquitectònica relativa a l’Antic Egipte amb materials reciclats o disponibles a casa teva (per exemple peces de Lego), també les pots fer mitjançant una aplicació de modelatge 3D per ordinador. Adjunta el resultat (una foto o enllaç) al document de l’activitat.