Climes del passat que ens han de servir pel nostre futur?

Retorn a l’índex de la unitat

Introducció

Pel repoblament del planeta necessitem conèixer els climes del passat, ja que ens poden servir de referència per entendre el climes actuals del planeta i poder, fins i tot, transformar el mateix perque sigui el que millor encaixi amb les nostres esperances futures d’habitar a la Terra, la qual està en ple període glacial. Descobrir alguns aspectes del clima d’inicis del segle XXI i, alhora, conèixer les preocupacions que tenien per l’anomenat “Canvi Climàtic”, són les principals fites d’aquesta activitat que ens permetrà escollir la millor zona climàtica, ja sigui perque encara existeix de forma natural a la Terra de l’any 52.020, o perquè la provoquem via transformació del clima.

Materials

 • Mapa en temps real de diferents variants climàtiques: Ventusky.
 • Tutorial de com fer climogrames:
 • Què és un climograma?

Un climograma és un gràfic que reflecteix el clima d’un lloc determinat.

A la gràfica figuren les temperatures (representades amb una línia vermella) i les precipitacions (representades amb un rectangle blau) mitjanes de cada mes i del seu anàlisi es pot interpretar el clima al qual pertany.

Per a interpretar un climograma hem de tenir en compte els aspectes bàsics següents:

  • En primer lloc s’ha d’observar si els valors totals de temperatura i precipitació són alts o baixos.
  • Després cal analitzar l’oscil·lació tèrmica, és a dir, la diferència en graus centígrads (ºC) entre el mes més càlid i el mes més fred.
  • A continuació cal valorar el ritme estacional de les precipitacions (en quina estació o estacions es concentren)
  • Finalment, cal analitzar si hi ha sequera estival. Es dóna quan la barra de les precipitacions està per sota de la línia de les temperatures.

Font: Xtec

 • Climes del planeta Terra:
 • Recursos sobre el canvi climàtic:

Tasques (individual)

  1. Trieu un indret del món de l’aplicació “Ventusky”  on penseu que el clima resultava el més idoni per a la nostra espècie. S’haurà de cercar a Internet dades del paisatge i clima de l’indret escollit. Com a proposta de referència inicial, podeu fer servir les dades de “Climate-Data“.
  2. Un cop anotades les dades en un full de càlcul (seguint les indicacions del vídeo), l’alumnat ha de realitzar un climograma digital i identificar a quin tipus de clima correspon.
  3. Com afectà el canvi climàtic als ésser humans d’inicis del segle XXI?