Món Antic (III). Grècia

Les competències que es treballaran a l’aula durant aquesta unitat (i tot el curs), segueixen els plantejaments del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, disponibles en el següent enllaç: Currículum educació secundària obligatòria – àmbit social.

El sistema d’avaluació serà permanent, derivat del apunts i tasques realitzades durant les sessions. L’alumnat s’autoevaluarà mitjançant el sistema de rúbriques, malgrat que el professor és qui finalment decidirà la nota derivada de cada unitat, tenint en consideració els paràmetres del centre i especificitats de cada alumne. En principi no es planteja la realització d’exàmens, en tot cas es realitzaran com a instrument de recuperació per aquells i aquelles que no hagin assolit el nivell mínim d’adquisició de coneixements i competències.

Normes d’estil dels apunts:
Lletra tamany 12 amb “serifa”. Interliniat normal.
Títols dels ítems en format “Títol 1”.
Activitats de cada ítem en format “Títol 2”.
A la capçalera del document ha de figurar el nom de l’alume/a i assignatura.
Al peu de pàgina ha d’existir una numeració.

Ítems

  1. La civilització grega a l’antiguitat.
  2. Expansionisme i guerres.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s