Món Antic (II). Egipte

Les competències que es treballaran a l’aula durant aquesta unitat (i tot el curs), segueixen els plantejaments del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, disponibles en el següent enllaç: Currículum educació secundària obligatòria – àmbit social.

El sistema d’avaluació serà permanent, derivat del apunts i tasques realitzades durant les sessions. L’alumnat s’autoevaluarà mitjançant el sistema de rúbriques, malgrat que el professor és qui finalment decidirà la nota derivada de cada unitat, tenint en consideració els paràmetres del centre i especificitats de cada alumne. En principi no es planteja la realització d’exàmens, en tot cas es realitzaran com a instrument de recuperació per aquells i aquelles que no hagin assolit el nivell mínim d’adquisició de coneixements i competències.

Normes d’estil dels apunts:
Lletra tamany 12 amb “serifa”. Interliniat normal.
Títols dels ítems en format “Títol 1”.
Activitats de cada ítem en format “Títol 2”.
A la capçalera del document ha de figurar el nom de l’alume/a i assignatura.
Al peu de pàgina ha d’existir una numeració.

Tasques

 • 1. Fes un esquema/resum amb les principals dades mostrades a l’audiovisual:
 • 2. Activitat amb Realitat Virtual: l’evolució de les piràmides. Piràmides de Djoser, Encorbada i les de Gizeh. A l’aula es faran diversos torns per descriure amb les Oculus Go les diferents piràmides abans esmentades. La resta de l’alumnat haurà de dibuixar el que descriuran els seus companys. També s’haurà de cercar informació sobre cadascuna de les piràmides esmentades.
 • 3. Joc de cartes. L’alumnat ha de muntar les cartes relatives a l’antic Egipte (PDF el pots trobar aquí: Document-1). Les regles del joc de cartes són:
  • Cada jugador/a té 24 cartes, les quals s’han de barrejar abans de cada partida i s’han d’apilar. El mínim de persones a cada partida ha de ser 2.
  • Comença un jugador/a, agafant les dues primeres cartes (la resta també) de la seva pila, aquest jugador/a ha d’escollir un atribut per competir a la ronda, que derivarà de la suma de punts dels mateixos i tenint en consideració els condicionants de cada carta. Guanyarà la ronda qui obtingui més punts. Les cartes de la ronda queden inutilitzades a la següent.
  • A la propera ronda es juga sota els mateixos paràmetres el següent jugador/a, fins que es realitzin 12 rondes. El jugador amb més rondes guanyades és el vencedor. En els casos d’empat en punts entre jugadors en una ronda, tots s’anoten la victòria.
   • Tasques associades al joc de cartes: als apunts l’alumnat haurà de classificar les cartes per tipologies, i dins de cada tipologia (excepte les divinitats), s’haurà d’endreçar cronològicament cadascuna de les cartes.
 • 4. Kahoot! sobre Egipte. Fes clic aquí per jugar-ho.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s