Món Antic (I). Mesopotàmia [1r ESO]

El llibre digital disponible és una eina secundària durant el curs, destinada a l’ampliació o contrastació dels elements treballats a l’aula, igualment, en el casos que es requereixi s’utilitzarà per realitzar exercicis o encarregar tasques concretes a l’alumnat que ho necessiti.

Les competències que es treballaran a l’aula durant aquesta unitat (i tot el curs), segueixen els plantejaments del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, disponibles en el següent enllaç: Currículum educació secundària obligatòria – àmbit social.

El sistema d’avaluació serà permanent, derivat del apunts i tasques realitzades durant les sessions. L’alumnat s’autoevaluarà mitjançant el sistema de rúbriques, malgrat que el professor és qui finalment decidirà la nota derivada de cada unitat, tenint en consideració els paràmetres del centre i especificitats de cada alumne. En principi no es planteja la realització d’exàmens, en tot cas es realitzaran com a instrument de recuperació per aquells i aquelles que no hagin assolit el nivell mínim d’adquisició de coneixements i competències.

Durant aquesta unitat l’alumnat rebrà un 40% de la seva nota a partir dels apunts i activitats individuals plantejades, altra 40% derivada de les tasques de caire grupal i un 20% relatiu a la seva participació o actitud a l’aula.

Ítems de continguts

  1. Què és un estat? De les ciutats neolítiques a l’aparició dels estats a Mesopotàmia.
  2. Característiques culturals, artístiques, socials, econòmiques i polítiques a Mesopotàmia.
  3. Sessió final.

Full d’autoavaluació: DESCÀRREGA.

Normes d’estil dels apunts:
Lletra tamany 12 amb “serifa”. Interliniat normal.
Títols dels ítems en format “Títol 1”.
Activitats de cada ítem en format “Títol 2”.
A la capçalera del document ha de figurar el nom de l’alume/a i assignatura.
Al peu de pàgina ha d’existir una numeració.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s